Region

Chapter

Northeast

District of Columbia
Illinois
Indiana-Indianapolis
Michigan
New York/New Jersey
Ohio – Columbus
Pennsylvania
Wisconsin

Southeast

Florida
 • Central Florida/Orlando
 • Jacksonville
 • South Florida
Georgia – Metro Atlanta
Kentucky
Tennessee – Nashville

Southwest

Arkansas
Louisiana – Shreveport
Missouri
 • Joplin
 • Kansas City
 • St. Louis
Oklahoma
Texas
 • Austin
 • DFW
 • Houston
 • San Antonio

West

Las Vegas – Nevada
California
 • Los Angeles
 • Sacramento
 • San Diego
 • San Francisco Bay Area
Washington – Seattle